Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2015

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2015

Onlangs maakte het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bedragen bekend die met ingang van 1 januari 2015 zijn vastgesteld voor het minimumloon en daarvan afgeleide minimumjeugdloon. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2015:

€ 1.501,80 bruto per maand

€     346,55 bruto per week

€       69,31 bruto per dag.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Wettelijk brutominimumjeugdlonen per 1 januari 2015

Leeftijd Staffelingspercentage Per Maand Per Week Per Dag
22 jaar 85% € 1.276,55 € 294,55 €   58,91
21 jaar 72,5% € 1.088,80 € 251,25 €   50,25
20 jaar 61,5% €   923,60 €  213,15 € 42,63
19 jaar 52,5% €   788,45 € 181,95 € 36,39
18 jaar 45,5% €    683,30 € 157,70 € 31,54
17 jaar 39,5% €    593,20 € 136,90 € 27,38
16 jaar 34,5% €    518,10 € 119,55 € 23,91
15 jaar 30% €   450,55 €  103,95 € 20,79

 

Onderstaand treft u de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2015 bij een gebruikelijke arbeidsduur van:

Leeftijd     36 uur per week 38 uur per week   40 uur per week
23 jaar en ouder                      € 9,63                      € 9,12                      € 8,66
22 jaar                      € 8,18                      € 7,75                      € 7,36
21 jaar                      € 6,98                      € 6,61                      € 6,28
20 jaar                      € 5,92                      € 5,61                      € 5,33
19 jaar                      € 5,05                      € 4,79                      € 4,55
18 jaar                      € 4,38                      € 4,15                      € 3,94
17 jaar                      € 3,80                      € 3,60                      € 3,42
16 jaar                      € 3,32                      € 3,15                      € 2,99
15 jaar                      € 2,89                      € 2,74                      € 2,60

 

Zie voor meer informatie: Staatscourant 29850, van 23 oktober 2014

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid