Belastingplan 2015 aangenomen

Belastingplan 2015 aangenomen

Het Belastingplan 2015 is op 17 december 2014 door de Eerste Kamer aangenomen.

De verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 en de aanscherping van de gebruikelijkloonregeling zijn de grootste veranderingen op het gebied van de loonbelasting.

Het eindejaarsbericht van het Ministerie van Financiën bevat een overzicht van de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015.

Voor de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak worden de CO2-schijfgrenzen per 1 januari 2015 als volgt:

 

Uitstoot (alle brandstoffen, in gr/km)Bijtelling
00%
1-507%
51-8214%
83-11020%
> 11025%

 

Verder eindigt per 1 januari 2015 de tijdelijke verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning ad. € 100.000,-. De vrijstelling gaat terug naar € 52.752,- per jaar en is dan weer alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen.