Nieuwe website over loonaangifteketen online beschikbaar

Nieuwe website over loonaangifteketen online beschikbaar

De Belastingdienst heeft onlangs de website loonaangifteketen.nl gelanceerd. Werkgevers kunnen hier voortaan alle ins en outs over de loonaangifteketen online te weten komen. Doel van deze keten is om zowel de administratieve lasten als de uitvoeringskosten te verlagen. Werkgevers hoeven nog maar 1 keer hun gegevens aan te leveren. Door meervoudig gebruik van de gegevens ervaren burgers en bedrijven administratief gemak en lastenverlichting en kan de overheid effici├źnter werken.

De website is vooral bedoeld voor medewerkers van de Belastingdienst, UWV en CBS en voor externe ketenpartners: salarisadministrateurs, fiscaal intermediairs, softwareontwikkelaars en afnemers zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en uitvoeringsinstanties.De loonaangifteketen is een van de grootste ketens van de overheid.

Bron: Belastingdienst

Datum: 30-12-2014